Pojištění zemědělců

Ochráníte hospodářství před riziky

Získáte nejlepší pojištění na míru

Pomůžeme vám při řešení škodních událostí

Pomůžeme ochránit vaše hospodářství

Pomůžeme ochránit  vaše hospodářství

Správně nastavená pojistná ochrana představuje pro zemědělce určitou jistotu v nestabilním odvětví. Ochráníme vaše investice vložené do plodin, hospodářských strojů, chovných zvířat a nemovitostí.

Pojištění plodin

Pojištění plodin minimalizuje důsledky událostí způsobených především nepříznivými projevy počasí a zmírní finanční dopady na vaše hospodářství.

Pojištění strojů

Moderní podniky disponují řadou nákladných strojních zařízení, která jsou pro jeho provoz nepostradatelná. Pojištění kryje nejen živelné událostiodcizení, ale i vnitřní havárie či poruchy vinou nepozornosti obsluhy.

Pojištění majetku

Naši zkušení makléři vám pomohou kompletně ochránit váš movitý i nemovitý majetek před předvídatelnými i náhodnými jevy. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik apod.

Pojištění lesních porostů

Pojištění lesních porostů pokrývá škody způsobené suchem, lesním požárem, povodněmi a vichřicí. Kromě samotné hodnoty dřeva lze pojistit zvýšené náklady na vytěžení nebo náklady na nové zalesnění.

Pojištění ekologických rizik

Pojištění ekologických rizik chrání vaše hospodaření před náklady ekologických škod a poškození fauny a flory způsobené provozní činností, nebo havárií. Pojištění kryje náklady na nápravu újmy, realizaci preventivních opatření i monitoring ekologické újmy.

Pojištění pasteveckých psů

Novinkou na pojistném trhu je pojištění pasteveckých psů, které pokryje náklady na léčbu nemocí, úrazů i smrti psa a následných škod.

Pojištění hospodářských
zvířat

Pro zemědělské podniky a chovatele zpravidla představuje největší riziko nákaza. Pojištění vás ochrání v důsledků uhynutí, utracení nebo nutné porážky hospodářských zvířat. Nejčastěji chovatelé pojišťují skot, prasata, ovce, drůbež, ale je možno pojistit i ryby nebo exotická zvířata.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění kryje škodu či újmu, způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem, škodu na věcech zaměstnanců. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního orgánu nebo jiného orgánu společnosti D&O

Oblíbenou novinkou na pojistném trhu je pojištění odpovědnosti D&O – Directors‘ and Officers‘. Každý statutár nebo manažer odpovídá za případné škody celým svým majetkem. Pojištění kryje hlavně finanční škody, ale také právní zastoupení.

Naše certifikáty

Ručíme vám certifikovanou kvalitou našich služeb.

Pojištění zemědělců | NPS Group

Průběh spolupráce

Podívejte se, jak vypadá spolupráce s naší firmou.

Kontaktování

Zavolejte a sdělte nám, o jaké služby máte zájem.

Konzultace

Zeptáme se vás na více informací, abychom poznali vaše přání.

Výběr produktů

Doporučíme vám pojistné a finanční produkty přesně na míru.

Uzavření smlouvy

Vyberete si konkrétní produkty, na které společně uzavřeme smlouvy.

Následná péče

Poradenství a asistence při likvidaci škodních událostí.