Pojištění firem, podnikatelů, obcí a měst

Navrhneme optimální pojistné řešení

Pomůžeme vám při řešení škodních událostí

Získáte nejvýhodnější podmínky na trhu

Minimalizujte rizika spojená s podnikáním

Minimalizujte rizika   spojená s podnikáním

Podnikání, stejně jako správa veřejného majetku se pojí s velkou zodpovědností a také s obrovskými riziky. Minimalizujte dopad vašeho podnikání, správy majetku nebo výkonu profese na váš osobní život a fungování firmy. Prohlédněte si naši nabídku pojištění.

Pojištění měst a obcí

Správa obecního a městského majetku s sebou přináší velké množství rizik. Městům, obcím a institucím veřejné správy vypracujeme nezávislou rizikovou zprávudoporučíme vhodná majetková pojištění vč. pojištění odpovědnosti za škodu, která pokryjí rizika správy veřejného majetku.

Pojištění majetku

Naši zkušení makléři vám pomohou kompletně ochránit váš movitý i nemovitý majetek před předvídatelnými i náhodnými jevy. Zároveň lze sjednat i řadu speciálních majetkových pojištění, např. elektronických zařízení, strojů a strojních zařízení, stavebních a zemědělských strojů, pojištění stavebních a montážních rizik apod.

Pojištění pohledávek

Vztahuje se na situaci, kdy odběratel neuhradí pohledávku, která vznikla pojištěnému v souvislosti s dodaným zbožím nebo službou. Rizika spojená s platební neschopností, platební nevolí nebo insolvencí dodavatele jsou tak přesunuta na pojišťovnu. 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění kryje škodu či újmu, způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem, škodu na věcech zaměstnanců a pod. Škoda se hradí až do výše určených pojistných částek a sjednaného limitu plnění.

Flotilové pojištění
vozidel

Máte velký vozový park nebo jen několik vozidel? Ve flotile máte přehled o všech svých vozidlech na jedné pojistné smlouvě. Naši makléři vám připraví nabídku pojištění na míru, ať už jde o osobní či nákladní vozidla, obytné vozy nebo autobusy.

Pojištění přerušení
provozu

Přerušení provozu v důsledku živelné události, krádeže, loupeže nebo i jiných specifických rizik může být pro mnohé podnikatele likvidační. Pojištění přerušení provozu proto kryje fixní náklady vzniklé po dobu omezení nebo přerušení podnikatelské činnosti. Především se jedná o platy zaměstnanců, nájemné, leasingové splátky, případně o ušlý zisk.

Pojištění profesní
odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti pokrývá škody způsobené třetí osobě v souvislosti s výkonem své profese. Povinnost pojištění profesní odpovědnosti ukládá některým profesím zákon. Jedná se převážně o lékaře, advokáty, daňové poradce, auditory, znalce apod. 

Pojištění odpovědnosti za
škodu z výkonu povolání

Pojištění chrání pojištěného před neúmyslně způsobenou škodou svému zaměstnavateli při výkonu povolání. Zaměstnavatel má právo na náhradu takto vzniklé škody až do výše 4,5 násobku hrubého příjmu zaměstnance.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy
statutárního orgánu nebo jiného orgánu společnosti

Oblíbenou novinkou na pojistném trhu je pojištění odpovědnosti D&O – Directors‘ and Officers‘. Každý statutár nebo manažer odpovídá za případné škody celým svým majetkem. Pojištění kryje hlavně finanční škody, ale také právní zastoupení.

Naše certifikáty

Ručíme vám certifikovanou kvalitou našich služeb.

Pojištění firem a podnikatelů | NPS Group

Průběh spolupráce

Podívejte se, jak vypadá spolupráce s naší firmou.

Kontaktování

Zavolejte a sdělte nám, o jaké služby máte zájem.

Konzultace

Zeptáme se vás na více informací, abychom poznali vaše přání.

Výběr produktů

Doporučíme vám pojistné a finanční produkty přesně na míru.

Uzavření smlouvy

Vyberete si konkrétní produkty, na které společně uzavřeme smlouvy.

Následná péče

Poradenství a asistence při likvidaci škodních událostí.